Standardsstandards2
De internationale standards voor clubhuizen definieren het clubhuismodel. De standards zijn verdeeld over 8 hoofdstukken. Tezamen tellen de hoofdstukken 36 standards. De standards zijn overeengekomen door de internationale clubhuisgemeenschap en worden elke twee jaar herzien door het Standards Herzieningscomite van Clubhouse International. Het zijn de bouwstenen van het clubhuis. Het zijn instructies om het clubhuis optimaal te laten functioneren. In de standards is de dynamiek van het clubhuismodel opgeslagen. Er moet voldoende werk in een clubhuis zijn om de dynamiek die uitgaat van het model zo goed mogelijk te laten functioneren. De dynamiek van het model moet ervoor zorgen dat leden nodig zijn en daarvoor is voldoende werk een voorwaarde. Zo heeft elke standard een functie. Het is een grote opgave om aan al de standards te voldoen, gezien het feit dat er 36 standards zijn waarvan sommigen zijn onderverdeeld in afzonderlijke instructies. De standards zijn hier te downloaden.

Er is onlangs een standard mbt Gezonde Leefstijl aangenomen.

Work-ordered Day
De leden en stafleden van een clubhuisgemeenschap komen samen om te werken, en daarmee betekenisvolle relaties aan te gaan en te onderhouden. In een clubhuis is sprake van een werkdag, de zogenaamde work-ordered day, met in het bedrijfsleven vergelijkbare werktijden (8-16) en verschillende taken. Waar in een psychiatrisch ziekenhuis of in een ander contact in het kader van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) wordt besloten “over cliŽnten, besluiten leden in een clubhuisgemeenschap over zichzelf. Dit doen ze onder meer door zelf te kiezen welk werk ze doen. Dit gebeurt in een werkbespreking die elke ochtend en soms ook middag plaatsvindt. Leden werken zij aan zij met stafleden en ze werken vrijwillig. Er zijn in het clubhuis ook betaalde krachten. Dat zijn de stafleden en de directeur. De taak van de stafleden is onder meer de continuiteit van het clubhuis te waarborgen.

Reach Outcharity-news
Wanneer een lid voor langere tijd afwezig is, dan neemt de afdeling Reach Out contact met de desbetreffende persoon op. Het doel hiervan is dat mensen niet thuis blijven zitten, maar juist weer onder de mensen komen en actief zijn. Als je werkzaam bent binnen de Reach Out groep, dan bel je mensen op om te vragen hoe het met ze gaat en of wij iets voor hun kunnen betekenen. Een kaart of bloemetje sturen, of huisbezoek behoort ook tot de mogelijkheden, mits degene die afwezig is dat goed vindt.